Infor Audit

Infor Audit

Infor controleert zijn klanten op het nakomen van hun softwarelicentieovereenkomst, zowel op het gebied van hetgebruik van de licentie zelf, als het gebruik van de juridische licentiecode. Er is zelfs een speciale afdeling dat zich bezig houdt met audits van Infor Baan gebruikers, omdat er meer geld kan worden verdiend bij het niet nakomen van de licentieovereenkomst.

Neustro kan u helpen te begrijpen wat allemaal onder uw licentieovereenkomst valt en kan u adviseren hoe u deze licentie optimaal kunt gebruiken. Hiermee voorkomt u dat te maken krijgt met onnodige en/of onverwachte extra kosten voor uw licentie.

Daarnaastkunnen wij u bijstaan met het identificeren van codes die op het eerste gezicht in strijd lijken met uw licentieovereenkomst, maar dit uiteindelijk helemaal niet zijn. Het is namelijk heel goed mogelijk dat een broncode onderdeel is geweest van reparatiesoftware, maar bij vergissing wordt aangezien voor code afkomstig uit een Infor bron.

Dus als u ooit te maken krijgt met het Infor audit tool, dan kan het zeker geen kwaad om eerst even contact met ons op te nemen. Dan weet u in ieder geval zeker dat u beslagen ten ijs komt.

Het is overigens nooit een slecht idee om een technische- en functionele audit van uw systeem door ons te laten uitvoeren.

Met onze diepgaande kennis van en ruime ervaring met zowel Infor Baan ERP LN als het bedrijfsleven, kunnen wij aanbevelingen doen en programma’s laten uitvoeren waarmee u meer uit uw Infor Baan ERP LN bedrijfssysteem investering kunt halen.

Op technisch gebied kunnen wij ervoor zorgen dat uw ondersteunende infrastructuur wordt geoptimaliseerd en wordt afgestemd op uw plannen voor de toekomst. Een grondige beoordeling van uw huidige calamiteitenbeheersing en uw bedrijfscontinuïteitstrategie en daarnaast ontwikkeling en planning voor de toekomst, zullen ervoor zorgen dat u goed voorbereid bent oponverwachte situaties.

Op functioneel gebied, de manier waarop u uw bedrijf voert, kunnen wij onder andere uw bedrijfsprocessen en beveiligingsschema beoordelen om er zeker van te zijn dat deze afdoende en efficiënt zijn. Wij bieden u een overzicht van de taken die wellicht een risico voor uw bedrijf kunnen vormen en beoordelen uw gebruikersprofielen om te kijken of uw beveiligingsmodel voldoet aan de wettelijk vereisten.

Wellicht dat u al een hele tijd met het ERP systeem werkt en overweegt om te gaan upgraden, of zelfs een geheel ander systeem te installeren. De eerste vraag die daarbij gesteld dient te worden, is welke van deze opties de beste is. In sommige gevallen is het namelijk voldoende om het bestaande systeem te optimaliseren of beter in te stellen. Zo kunt u meer uit uw bestaande software halen zonder dat u een groot en kostbaar upgrade- of vervangingsproject hoeft op te zetten.

Naar Onze Engelse website